Lovgivning om snerydning

Danmark er der en helt specifik lovgivning omkring snerydning, men mange mennesker kender faktisk ikke til de enkelte regler. Vi har prøvet at samle det vigtigste her, så du hermed ved, hvad din pligt som borger indebærer samt hvordan vi hos Vinterservice kan være dig behjælpelig med at overholde denne lov.

Som hus- eller grundejer (dette gælder også virksomheder) er det din pligt at sørge for, at fortove og trapper, som grænser til offentlig vej/privat vej, altid er ryddet for sne samt saltet. Rydningspligten betyder, at områderne skal være ryddede og saltede i tidsrummet fra kl. 07:00 til 22:00 i hverdage, og fra kl. 08:00 til 22:00 i weekender og helligdage.

Skulle uheldet være ude og en ulykke opstå pga. misligholdelse af lovgivningen, kan du risikere at skulle betale erstatning til offeret eller du vil modtage en bøde. Heldigvis er Danmark ikke et land kendetegnet ved store erstatningssager, ved de såkaldte ”slip and fall” cases, som oftest er tilfældet når personer kommer til skade pga. glat føre i USA.

Er du erhvervsdrivende på et sted, hvor der færdes mange mennesker efter kl. 22.00 har du pligt til at rydde sne og salte uden for det normale tidsrum. Det samme gælder for institutioner/virksomheder, der åbner før kl. 7.00 om morgenen.

Der kan også være andre alvorlige konsekvenser, hvis der ikke bliver ryddet for sne og saltet. Der er andre meget bekostelige udfordringer, såsom hvis renovationsbeholdere og skraldebeholdere ikke kan blive tømt. Eller hvis post og pakker ikke kan komme frem til de rette modtagere. Dette er blot nogle af de udfordringer, der kan være ved manglende snerydning.