Sådan forebygger Vinterservice mod glatføre

Når alt kommer til alt, så er sikkerhed den vigtigste grundsten i det arbejde, vi udfører. Vi ved, at vores arbejde har en enorm vigtighed for alle mennesker, der færdes udendørs i vintersæsonen. Bliver arbejdet ikke udført i tide eller bliver det ikke gjort grundigt nok, kan det forsage alvorlige ulykker i trafikken. Når prognoserne melder om risiko for glatføre, hvad enten det er pga. snevejr, frostvejr etc. så er Vinterservices beredskab klar til at rykke ud over hele landet. Vi arbejder i døgndrift gennem vintersæsonen, netop for at sikre at vi altid er klar.

Da vi hos Vinterservice altid forsøger at foretage forebyggende glatførebekæmpelse, sker dette netop før end at sneen er faldet eller frosten har lagt sig. Som kunde vil du muligvis undre dig over at se os salte, selvom temperaturen er over 0 grader celcius eller på tørre frysende overflader. Men det er langt fra omsonst arbejde, da vi som sagt ønsker at forebygge og sætte sikkerhed som vores første prioritet.

Overraskende nok så viser statistikker, at størstedelen af alle glatføreulykker sker i de milde vintre. Oftest er man tilbøjelig til at tro, at der ikke er behov for snerydning eller saltning, fordi mange ikke ved nok omkring vigtigheden i at forebygge. Dette er en rigtig god grund for dig til at lave en aftale med Vinterservice, så du ikke behøver at bekymre dig om, hvorvidt det er tid for glatføre forebyggelse.